autopotahy pento

ATEST 8 SD 1264

Statistika

Výběrové řízení II

Výzva k podání nabídky v rámci poptávacího řízení k zakázce „Dodávka techniky pro firmu BONA-PENTO, spol. s r.o.“

1) Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:                              BONA-PENTO, spol.s r.o.

Adresa sídla zadavatele:                    Zborovská 2425/34, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ:                                                       64613666

DIČ:                                                     CZ64613666

Kontaktní osoba pro zakázku:            Ing. Martin Koziol

telefon kontaktní osoby:                    +420603410554

e-mail kontaktní osoby:                     autopotahy.pento@seznam.cz

 

2. Druh plnění - dodávky a služby

Zadavatel umožňuje podání nabídky na kteroukoliv dílčí část.

 

Dílčí část a)

Předmět dodávky

Počet ks

Předpokládaná cena za 1 ks bez DPH

Kopírovací stroj s duplexem, včetně síťové karty, barevné skenování 1x univerzální zásobník + ruční na 100 listů, automatický podavač originálů

1

24 965,00

 

Dílčí část b)

Předmět dodávky

Počet ks

Předpokládaná cena za 1 ks bez DPH

Notebooky pro pracovní místa

3

28 200,00

Stolní PC + monitor

1

18 400,00

Notebook pro vyšívací stroj

1

13 190,00

PC Server + monitor + kláv., myš

1

29 000,00

WIFI router

1

1 200,00

Switch

1

1 290,00

 

Dílčí část c)

Předmět dodávky

Počet ks

Předpokládaná cena za 1 ks bez DPH

Kabelové rozvody, + instalace sítě + instalace HW a SQ  pro minimálně 3 pracovní místa a docházkový systém

1

42 040,00

Docházkový systém  minimálně 10 maximálně 100 osob s použitím bezkontaktní karty, Off - line

1

22 900,00

                                                                                                       

 

 

 

3. Předpokládaná hodnota zakázky

Předpokládaná hodnota bez DPH

DPH

vč. DPH

Dílčí část a)

 24 965,00 Kč

5 242,65 Kč

 30 207,65 Kč

Dílčí část b)

147 680,00 Kč

31 012,80 Kč

178 692,80 Kč

Dílčí část c)

64 940,00 Kč

13 637,40 Kč

78 577,40 Kč

Celkem

 237 585,00 Kč

 49 892,85 Kč

 287 477,85 Kč

 

4. Podmínky plnění a požadavky zadavatele

Plněním jsou dodávky techniky a služeb do nového sídla zadavatele na adrese Ocelářská 340/8, 703 00 Ostrava Vítkovice.

Požadovaná záruční doba na veškeré plnění v této výzvě je minimálně 2 roky.

Termín dodání pro plnění v této výzvě je do 14 dnů od předání objednávky zadavatelem.

 

Technická specifikace

 

Dílčí část a)

Předmět dodávky

Požadavky

Kopírka

Černobílý kopírovací stroj s duplexem, včetně síťové karty, barevné skenování 1x univerzální zásobník + ruční na 100 listů, automatický podavač originálů

 

Dílčí část b)

Předmět dodávky

Požadavky

Notebooky pro pracovní místa

Úhlopříčka obrazovky 15-16 palců

Výkon procesoru - CPU Mark min. 6000[1]

Operační paměť min. 8 GB

Harddisk min. 500 GB

Operační systém, kancelářský balík s textovým a tabulkovým procesorem.

Stolní PC + monitor

Úhlopříčka obrazovky min. 15 ´´

Výkon procesoru - CPU Mark min. 6000

Operační paměť min. 8 GB

Harddisk min. 500 GB

Operační systém, kancelářský balík s textovým a tabulkovým procesorem.

Notebook pro vyšívací stroj

Úhlopříčka obrazovky 15-16 palců

Výkon procesoru - CPU Mark min. 3000

Operační paměť min. 4 GB

Harddisk min. 500 GB

Operační systém, kancelářský balík s textovým a tabulkovým procesorem.

PC Server + monitor + kláv., myš

8 GB, 2TB disk, Monitor 15-16´´

 

WIFI router

Standard Wifi router minimálně  802.11b/g/n, 1x LAN, 1x WAN, AP, Router,

Switch

Switch 8 portů, rychlost 1 gigabit

 

 

Dílčí část c)

Předmět dodávky

Požadavky

Kabelové rozvody, + instalace sítě + instalace HW a SW

Kabelové rozvody, + instalace sítě + instalace HW a SW  pro minimálně 3 pracovní místa a docházkový systém

Optická kabeláž do 250metrů do 20zásuvek, instalace docházkového SW

Docházkový systém

Docházkový systém  minimálně 10 maximálně 100 osob s použitím bezkontaktní karty, Off - line

Bez požadavku na datový výstup pro spojení s účetním SW

 

5. Lhůta a místo podání nabídek

Místem podání nabídky je sídlo zadavatele, uvedené v bodě 1) této výzvy. Nabídky je možné zasílat doporučenou poštou nebo podávat na sídle zadavatele v pracovních dnech od 8 do 17 hodin. Posledním dnem pro doručení nabídky je 19.06.2013 v 17hod.

 

6. Způsob podání nabídky

Nabídky je možno podat pouze v listinné formě na kontaktní adrese (sídle zadavatele) poštou nebo osobně.

 

7. Požadavek na prokázání způsobilosti uchazeče splnit předmět zakázky

Uchazeč musí být oprávněn k plnění v rámci této zakázky (dle výpisu z živnostenského rejstříku případně z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán). Zadavatel si tato oprávnění ověří u každého uchazeče v Administrativním registru ekonomických subjektů (http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html.cz).

 

8. Požadavky na formální zpracování

a)      Nabídky odesílají uchazeči zadavateli v písemné formě buď osobně nebo poštou v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat", na níž je uvedena adresa uchazeče.

b)      Nabídky budou podány v českém jazyce.

c)      Každý uchazeč je oprávněn podat pouze jednu nabídku pro každé dílčí plnění.

d)      Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

e)      Součástí nabídky budou tyto dokumenty:

·         rozpočet s vyplněnými jednotkovými cenami bez DPH a vč. DPH a celkovou cenou bez DPH a včetně DPH.

 

9. Hodnotící kritéria

Jediným hodnotícím kritériem je nabídnutá cena bez DPH. Vítězná bude nabídka s nejnižší cenou bez DPH. Nabídky budou hodnoceny zvlášť pro každé dílčí plnění.

 

10. Zrušení zakázky

Zadavatel je oprávněn zrušit zakázku a neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.

 

V Ostravě dne 11. června 2013

 

Ing. Martin Koziol, jednatel

 [1]  Výkon procesoru viz. http://www.cpubenchmark.net - tato metodika pro výkonový benchmark platí pro veškeré plnění zakázky, kde je uvedeno CPU Mark. Pokud dodávaný počítač má procesor, který zatím není v seznamu CPU Mark uveden, je možnost jej na uvedené www stránce zdarma otestovat.

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.